Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA MEDVODE
Sedež ali naslov: Cesta komandanta Staneta 12
Poštna številka: 1215
Kraj: Medvode
Matična številka: 5874564000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca gospodinjstev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani Občine Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki"
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naselje, ulica, hišna številka, število gospodinjstev na posameznem naslovu, priimek in ime, nosilec gospodinjstva oz. sorodstveno razmerje z nosilcem gospodinjstva
 • Uporabniki zbirke: občina Medvode
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca doplačil oskrbnih stroškov pomoči na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), 112. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za plačilo obveznosti oskrbnih stroškov pomoči na domu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zbir podatkov iz 110. in 111. člena Zakona o socialnem varstvu (priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih članov, zaposlitev, dohodki,...)
 • Uporabniki zbirke: Center za socialno delo Ljubljana-Šiška
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o dodeljenih državnih pomočeh za sofinanciranje obrestnih mer pri kreditiranju obrti in malega gospodarstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani Občine Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vpis vlog, obdelavo in odobritev sofinanciranja ukrepov s področja pospeševanja razvoja obrti in malega gospodarstva
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO/matična številka, davčna številka, KMGMID, TRR, izpisek iz sodnega registra, potrdilo o plačanih davkih
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v Občini Medvode
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami "de minimis"
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o dodeljenih državnih pomočeh namenjenih za področje kmetijstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani Občine Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vpis vlog, obdelavo in odobritev sofinanciranja ukrepov s področja kmetijstva
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO/matična številka, davčna številka, KMGMID, TRR
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v Občini Medvode
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami \"de minimis\"
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o oceni škod na kmetijskih pridelkih po naravnih nesrečah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/02-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani Občine Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vpis vlog, obdelavo in odobritev sredstev na podlagi ocene škode na kmetijskih pridelkih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO/matična številka, davčna številka, KMGMID, TRR
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v Občini Medvode
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami URSZR "ajda"
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca doplačil oskrbnih stroškov za starejše občane

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), 112. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za plačilo obveznosti stroškov domske oskrbe
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zbir podatkov iz 110. in 111. člena Zakona o socialnem varstvu (priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih članov, zaposlitev, dohodki,...)
 • Uporabniki zbirke: Center za socialno delo Ljubljana-Šiška
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca najemnikov občinskih neprofitnih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki občinskih stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaračunavanje najemnine, obratovalnih in individualnih stroškov, izvajane najemnih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov
 • Uporabniki zbirke: občina Medvode
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 12/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izračun višine dodeljene pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih članov, zaposlitev, dohodki
 • Uporabniki zbirke: Center za socialno delo Ljubljana-Šiška
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o razvrstitvi staršev v plačilne razrede za znižano plačilo vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), 32 in 32.a, 45. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izračun plačila oskrbnih stroškov vzgojno varstvenih programov
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih članov, zaposlitev, dohodki
 • Uporabniki zbirke: občina Medvode
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), 21. točka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS 72/06-UPB3), predpisani obrazec M-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, status
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v Občini Medvode, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca plačil obveznosti za družinske pomočnike

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), 112. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za plačilo obveznosti do družinskih pomočnikov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zbir podatkov iz 110. in 111. člena Zakona o socialnem varstvu - za družinskega pomočnika: priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, zakonski status, dohodki,poslovni račun,...; - za oskrbovanca: priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, zakonski status, dohodki, stopnja invalidnosti,...
 • Uporabniki zbirke: Center za socialno delo Ljubljana-Šiška in v skladu z zakonom drugi javni organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca pridobiteljev enkratne denarne pomoči za novorojenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 26/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojenca
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno prebivališče, začasno prebivališče, telefonska številka, ime in priimek novorojenca, davčna številka, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: občina Medvode
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/1984, Uradni list RS. št. 44/1997)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v Občini Medvode, za katere je potrebno plačevati NUSZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izdajanje odločb o višini nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Odločbe in izterjave izvaja Davčna uprava Republike Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča
 • Uporabniki zbirke: Občina Medvode, Davčna uprava Republike Slovenije, Ljubljanski urbanistični zavod
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 20. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 -UPB2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci in funkcionarji Občine Medvode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika, za katerega se vodijo oz. se nanašajo osebni podatki
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, država in občina rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne izkušnje, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določena ali nedoločen čas, ali je oseba invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, uradniški naziv, podatki o otrocih, zavarovanih po zaposlenem, napredovanje zaposlenega, podatki o plači
 • Uporabniki zbirke: Občina Medvode, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; drugi uporabniki na podlagi veljavne zakonodaje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod kontrolo zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času je prostor zaklenjen. Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor pa je varovan s fizičnim varovanjem, tehničnim varovanjem ter video-nadzornim sistemom. Dostop da osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam