Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E-NET OKOLJE D.O.O.
Sedež ali naslov: Kajuhova ulica 17
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2084589000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zunanjih - pogodbenih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zunanji (pogodbeni) sodelavci na posameznih projektih upravljavca osebnih podatkov - družbe E-NET OKOLJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje medsebojnega pogodbenega razmerja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju pogodbenega odnosa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; naziv; davčna številka; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka telefona in mobilnega telefona; naslov elektronske pošte; davčni urad (izpostava); št. transakcijskega računa in ime banke; podatek o tem, ali je oseba zavezanec za DDV ali ne
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov in pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov, Davčna uprava Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja družbe. V času odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov so originalne listine in nosilci osebnih podatkov shranjeni na za to določenih mestih, ki so ognjevarna, zavarovana proti poplavam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena, računalniki in druga strojna oprema so izklopljeni in/ali fizično ali programsko zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov upravljavca osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentskega dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje prek posrednika - študentskega servisa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje, ki za upravljavca osebnih podatkov - družbo E-NET OKOLJE d.o.o. opravljajo delo prek študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pogodbenega razmerja prek posrednika študentskega servisa, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju pogodbenega odnosa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; datum rojstva; naziv fakultete in letnik; naslov prebivališča; davčna številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov in pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov, Davčna uprava Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja družbe. V času odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov so originalne listine in nosilci osebnih podatkov shranjeni na za to določenih mestih, ki so ognjevarna, zavarovana proti poplavam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena, računalniki in druga strojna oprema so izklopljeni in/ali fizično ali programsko zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov upravljavca osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Seznam udeležencev seminarjev in drugih srečanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje, osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci seminarjev in drugih znanstvenih in strokovnih srečanj ter dogodkov v organizaciji upravljavca osebnih podatkov - družbe E-NET OKOLJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za obveščanje o morebitnih novih informacijah ali spremembah v zvezi s predmetnim seminar
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let po izvedenem seminarju oz. srečanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; znanstveni in/ali strokovni naziv; delovno mesto ali delo, ki ga oseba opravlja; ime in poštni naslov organizacije, v kateri je oseba zaposlena; številka telefona ali mobilnega telefona; naslov elektronske pošte; podatki o plačniku kotizacije
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov in pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov, na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja družbe. V času odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov so originalne listine in nosilci osebnih podatkov shranjeni na za to določenih mestih, ki so ognjevarna, zavarovana proti poplavam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena, računalniki in druga strojna oprema so izklopljeni in/ali fizično ali programsko zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov upravljavca osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Seznam potencialnih udeležencev seminarjev in drugih srečanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: potencialni udeleženci seminarjev in drugih znanstvenih in strokovnih srečanj ter dogodkov v organizaciji upravljavca osebnih podatkov - družbe E-NET OKOLJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za obveščanje o seminarjih in drugih znanstvenih in strokovnih srečanjih v organizaciji upravljavca osebnih podatkov - družbe E-NET OKOLJE d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od zadnje uporabe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; znanstveni in/ali strokovni naziv; delovno mesto ali delo, ki ga oseba opravlja; ime in poštni naslov organizacije, v kateri je oseba zaposlena; številka telefona ali mobilnega telefona; naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja družbe. V času odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov so originalne listine in nosilci osebnih podatkov shranjeni na za to določenih mestih, ki so ognjevarna, zavarovana proti poplavam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena, računalniki in druga strojna oprema so izklopljeni in/ali fizično ali programsko zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov upravljavca osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam