Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INOUT ŠPED & TRANS D.O.O.
Sedež ali naslov: Vojkovo nabrežje 30 a
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 5566070000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci INOUT ŠPED & TRANS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbirka vsebuje: ime in priimek, naslov EMŠO, davčna, kraj, občina, država rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto...
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci INOUT ŠPED & TRANS d.o.o., ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z ZVPO UR.list 86-04
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal direktor Vladimir Štemberger.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod za zaposlovanje ; Upravna enota Koper
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov, davčna, ID, TR..
 • Uporabniki zbirke: Pravna oseba, raunovodja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o varovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal direktor Vladimir Štemberger.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapisi podatkov se uporabljajo pri fakturiranju, knjiženju v glavno knjigo, podatki so dosegljivi DURS-u.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca stroškov dela - obračun in izplačilo plač

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu, opravljenih službenih potovanj, izrabe dopustov...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena delavka družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko podjetje, DURS , banke kjer imajo zaposleni odprte TR.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, postopki in ukrepi so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam