Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZALOKER & ZALOKER TRGOVINSKA IN PROIZVODNA D.O.O.
Sedež ali naslov: KAJUHOVA ULICA 009
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5308097000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev Zaloker & Zaloker d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Kupci ter uporabniki proizvodov iz prodajnega programa podjetja Zaloker & Zaloker d.o.o. - Prejemniki katalogov ter publikacij in kartice "Sem sladkorni bolnik" podjetja Zaloker & Zaloker d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonske številke, elektronski naslov, datum rojstva, tip bolezni, lečeči zdravnik.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v ognjevarnih kovinskih omarah in na elektronskih nosilcih (trdi disk na strežniku, varnostna kopija - trak), ki so varovani z dvojnimi vstopnimi gesli. Strežnik je varovan s požarnim zidom proti vdorom v sistem. Vse postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 sprejela direktorica družbe Zaloker & Zaloker d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam