Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PATRIZIA BABIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PATRIZIA BABIČ, s.p.
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON PATRICIA, PATRIZIA BABIČ S.P.
Sedež ali naslov: MAREZIGE 24
Poštna številka: 6273
Kraj: MAREZIGE
Matična številka: 5175972000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV, (Ur.l.40/2006), Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 ,(Ur.l.86/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun plač in drugih osebnih prejemkov;
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja podatkov;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov bivališča; občina prebivališča; številka osebnega računa; delovno razmerje; EMŠO; davčna številka; Kraj rojstva; državljanstvo; poklic; izobrazba; drugi podatki za doseg namena uporabe
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Ministrstvo za finance, Uprava RS za javna plačila, AJPES, DURS, Statistični urad RS, sodišča, banke, zavarovalnice;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Patrizia Babič, direktor, Frizerski salon "Patricia", Patrizia Babič, s.p. Marezige 24, 6273 Marezige, matična številka 5175972000.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam