Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINARES D.O.O. LJUBLJANA
Sedež ali naslov: SLOVENČEVA 24
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5836263000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. PODATKI O POGODBENO ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENO ZAPOSLENE OSEBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): NEOMEJENO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30 IN 32 ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK NASLOV EMŠO DAVČNA ŠTEVILKA KRAJ ROJSTVA DRŽAVLJANSTVO POKLIC, IZOBRAZBA, SPOL, DELOVNE NALOGE
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE SODIŠČA DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODJETJE IMA SKLENJEN PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV. PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SO TEHNIČNO VAROVANI IN SO OGNJEVARNI. ZBIRKA JE TUDI ELEKTRONSKO VAROVANA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE POVEZUJE SE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PODATKI O OPRAVLJENEM ŠTUDENTSKEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OBČASNO NAJETI ŠTUDENTJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE EVIDENCE OPRAVIL IN ČASA PRISOTNOSTI ŠTUDENTA IZPOLNJEVANJE NAPOTNIC ŠTUDENTSKEGA SERVISA
 • Rok hrambe (neobvezno): NEOMEJENO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30 IN 32 ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK NASLOV EMŠO DAVČNA ŠTEVILKA DRŽAVLJANSTVO IZOBRAZBA DELOVNE NALOGE
 • Uporabniki zbirke: NI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODJETJE IMA SKLENJEN PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV. PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SO TEHNIČNO VAROVANI IN SO OGNJEVARNI. ZBIRKA SE VODI ROČNO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE POVEZUJE SE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam