Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ITR-X D.O.O.
Sedež ali naslov: Letaliska cesta 32
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5853338000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v druzbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo do 12 mesecev, po koncanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMSO, davcna stevilka, kraj rojstva, drzavljanstvo, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, davcni urad, zavod za pokojninski in invalidsko zavarovanje, sodisca na podlagi pisnega zahtavka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se izvan delovnega casa zaklepajo, zbirka se vodi roacno in se cuva va pisarni direktorice v omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te zbirke se ne povezujejo z nobenimi evidencami ter knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam