Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PL TRADE POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: LIPTOVSKA 40
Poštna številka: 3210
Kraj: SLOV. KONJICE
Matična številka: 1957122000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic izobrazba, delovne naloge, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Pl trade d.o.o.; ZPIZ ; ZZZS, računovodski servis ACKTA ˛&CO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov , se zaklepajo! Postopki in ukrepi za zavrovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.10.2006 izdal direktor podjetja Tomaž Ljubič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam