Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KULTURNI, KONGRESNI IN PROMOCIJSKI CENTER AVDITORIJ PORTOROŽ-PORTOROSE
Sedež ali naslov: Senčna pot 10
Poštna številka: 6320
Kraj: Portorož
Matična številka: 5279127000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačilih po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga so predpisi, ki urejajo izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, predpisi z davčnega področja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, prejemniki plačila po avtorski ali pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o prejemu plačila: osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, če je storilec tujec pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke; - davčna številka; - št. transakcijskega računa; - naziv in sedež banke; - podatek ali je davčni zavezanec.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, vodja poslovnega sektorja, organi in organizacije v skladu s predpisi (ZZZS; ZPIZ; DURS) drugi uporabniki v skladu z ZVPO-1 ali po pooblastilu prejemnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci poslovnega sektorja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zvarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal direktor Patrik Greblo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca prejemnikov mesečnih obvestil Avditorija Portorož-Portorose.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki mesečnih obvestil Avditorija Portorož-portorose.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje morebitnih obiskovalcev prireditev v Avditoriju, gledališču Tartini in drugih pomembnejših prireditvah v Občini Piran.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek in naslov.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, vodja kulturno umetniškega sektorja, samostojni organizator, uprava Gledališča Koper.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisarni kulturno – umetniškega sektorja. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zvarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal direktor Patrik Greblo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca plačnikov kotizacije in seznam udeležencev kongresnih prireditev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Plačniki kotizacij oziroma udeleženci posameznih kongresnih prireditev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v imenu in na račun naročnika, obveščanje udeležencev in pošiljanje obvestil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov o zaposlitvi, poklic, davčna št., tel. številka in elekronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - naročnik, - vodja in samostojni organizator kongresnega sektorja; - vodja poslovnega sektorja, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisarni kongresnega sektorja in računovodstvu. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zvarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal direktor Patrik Greblo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam