Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Saša Vuk
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Miren 52, 5291 Miren
Naziv ali firma: SAARH ARHITEKTURA, URBANIZEM, OBLIKOVANJE, VUK SAŠA S.P.
Sedež ali naslov: Miren 52
Poštna številka: 5291
Kraj: Miren
Matična številka: 2089556000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POGODBENIH STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika – sklenjena ustna ali pisna pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci, naročniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje dejavnosti, izstavljanje računov za opravljene storitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, številka TRR, funkcija oz.status, zaposlitev, projekt.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, finančna služba samostojnega podjetnika kot upravljavec osebnih podatkov na podlagi pogodbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o ukrepih in postopkih za zavarovanje osebnih podatkov samostojnega podjetnika SAŠA VUK z dne 12.2.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v mapi, ki se nanaša na posamezno pogodbeno stranko. Dokler je mapa v obdelavi se hrani v zaklenjeni omari, do katere ima dostop le samostojni podjetnik; kasneje se mape hranijo v arhivu, v zaklenjeni omari. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla samostojnega podjetnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam