Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JANČIČ INTERNATIONAL TRANSPORT D.O.O.
Sedež ali naslov: OBRTNIŠKA C. 8
Poštna številka: 3220
Kraj: ŠTORE
Matična številka: 5655137000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek,naslov,EMŠO,kraj rojstva,davčna štev, poklic izobrazba,podatki o sklenjeni pog. o zaposlitvi , o prenehanju pog. o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, zzzs, zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za zaposlovanje statistični urad H
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapa, v ognjevarni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov do določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, s sprejetjem dne 05.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz poslovnega sodelovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o fizični osebi, ime priimek, naslov, davčna številka, državljanstvo, transakcijski račun, ime banke in naziv dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec upravljalca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v fasciklih v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, s sprejetjem dne 05.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o vzdrževanih družinski članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Po zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, kraj rojstva, državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zzs, spiz,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, s sprejetjem 05.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam