Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DKS D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica Jožice Flander 2
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5772842000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika; Na podlagi pogodbenega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju; Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi; Neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaposleni: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., kraj rojstva, državljanstvo, izobrazba, delovne naloge; Kupci - fizične osebe: Ime in priimek, naslov; Kupci-pravne osebe: naziv,ID, naslov
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Pogodbeni partnerji: podatki se s privolitvijo posredujejo neomejenemu krogu uporabnikov; Kupci, fizične osebe: osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 09.02.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam