Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AKROPOLA D.O.O.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 21
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5453640000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca zaposlenih v podjetju Evidenca oseb ki sodelujejo s podjetjem preko avtorskih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., kraj rojstva, državljanstvo, poklic, stopnja izobrazbe, delovne naloge, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstevno zavarovanjeSlovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Sodišča ...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na sedežu podjetja, vodi se ročno, shranjena pa je v kovinski ognjevarni omari, prav tako pa se nahaja Zbirka osebnih podatkov v računovodskem servisu Sconto d.o.o., Mlakarjeva 76, Šenčur. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 2.11.2006 izdalo podjetje Akropola d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi in javnimi knjigami in sicer: Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Sodišča in ostalo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam