Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marjan Drozg
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Borštnikova ul. 23
Naziv ali firma: GEMA ZAVAROVALNO ZASTOPNJE, MARJAN DROZG S.P.
Sedež ali naslov: Borštnikova ul. 23
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 3086615000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zavarovancih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalec, zavarovanec ter njihovi upravičenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna št., EMŠO, naslov, kraj rojstva, državljanstvo, zdravstveno stanje, vrednost premoženja
 • Uporabniki zbirke: Generali zavarovalnica d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalnik v katerem je zbir osebnih podatkov je izven delovnega časa oz. odsotnosti upravjlajlca izklopljen in programsko zaklenjen
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam