Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Borisov d.o.o.manualna medicina, fizioterapija
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 190
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1519450000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1leto po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic,šolska/strokovna izobrazba, strokovno usposabljenje, delovno mesto, delovni čas, transakcijski račun, zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo porabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmnim nadzorom. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.02.2007 izdal Borisov d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca obravnavanih pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o evidencah na področju dela in soc. varnosti, Splošni dogovor in Področni dogovor za zdravstveni domovi in zasebno zdravstveno dejavnost,..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obravnavani pacienti, katerim so nudene zdravstvene storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopkov izvajanja zdravstvene dejavnosti in vodenja evidenc (zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, vpogled, uporaba osebnih podatkov)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, letnik rojstva, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, diagnoza, predpisana terapija, razlog obravnave, datumi stikov, potek zdravljenja,..
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.02.2007 izdal Vladimir Borisov, direktor Borisov d.o.o.. Prostori, v katerihse nahajajo nosilce osebnih podatkov ter računalniška oprema se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v stavbo je varovan tudi z varnostnim sistemom. Osebne podatke lahko shranjujejo le osebe ,ki jih je za obdelavo pooblastila odgovorna oseba in so navedeni na seznamu , ki je posebna priloga Pravilnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam