Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PILATES HOLISTIČNI CENTER SODOBNIH OBLIK VADBE IN SPROŠČANJA D.O.O.
Sedež ali naslov: WOLFOVA ULICA 001
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1919652000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank podjetja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika in njegov podpis na vpisni list.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Pilates holističnega centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje nemotenega poslovanja in organizacijo vadbenih skupin.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do preklica članstva posameznika iz Pilates holističnega centra.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek stranke, stalno/začasno prebivališče, telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov, rojstni datum.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam