Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Boris Kukovič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ulica Lovra Kuharja 2
Naziv ali firma: EPM, BORIS KUKOVIČ S.P.
Sedež ali naslov: Ulica Lovra Kuharja 2
Poštna številka: 3320
Kraj: Velenje
Matična številka: 3109704000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O NAROČNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o naročnikih se nanaša na fizične osebe, za katere Boris Kukovič s.p., opravi storitev iz svoje registrirane dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, izstavljanja računov strankam in evidentiranja prometa po poslovnih partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek naročnika - Naslov naročnika - Telefonska številka naročnika
 • Uporabniki zbirke: - Boris Kukovič s.p. - Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v pisarni, ki je izven delovnega časa ter ob odsotnosti pooblaščene osebe zaklenjena in nepooblaščeni nimajo dostopa. Računalniki na katerih so shranjeni podatki so izven delovnega časa ugasnjeni in nepooblaščeni nimajo dostopa do njih. Obiskovalci in poslovni partnerji nimajo možnosti vpogleda v zbirko podatkov. Dostop do podatkov v računalnikih je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam