Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIQUE JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: GABRSKO 69
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 5478995000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci naših storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave,segmentacijo kupcev,izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva,za telefonsko in pisno komuniciranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov stalnega ali začasnega prebivališča.V priemru,da je kupec fizična oseba,ki samostojno opravlja dejavnost tudi naslov opravljanja dejavnosti,davčna številka,telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.Izpisi se hranijo v zaklenjenih omarah.Podatki o kupcih se nahajajo v informacijski bazi podatkov vodeni v račuanlniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Naši podatki se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz tretjega odstavka petega člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam