Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALNEX D.O.O., TRBOVLJE
Sedež ali naslov: GABRSKO 12
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 5629870000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi,kupci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave,izvpolnjevanje pogodbenih obveznosti,obveščanje kupcev o morebitnih napakah,pošiljanje ponudb,pisno in telefonsko obvešanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov stalnega ali začasnega prebivališča,v primeru,da je kupec fizična oseba,ki samostojno opravlja dejavnost tudi naslov opravljanja dejavnosti,davčna številka,telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije,na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo noslici osebnih podatkov,ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška ,ki služi za varovanje osebnih podatkov,se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo pa se tudi v času,ko v njih ni zaposlenih.Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z varnostnim sistemo.Osebne podatke lahko obdeluje le oseba,ki jih za obdelavo pooblasti direktor družbe.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje dolečeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Naši podatki niso povezani z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1 ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam