Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Vesna Vodopivec
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cankarjeva 4, 6210 Sežana
Naziv ali firma: INTERNISTIČNA AMBULANTA, VESNA VODOPIVEC, DR. MED.
Sedež ali naslov: Cankarjeva 4
Poštna številka: 6210
Kraj: Sežana
Matična številka: 1356852000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki obiskujejo ambulanto
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, spremljanje zdravstvenega stanja pacientov, pošiljanje izvidov, naročanje na preglede, za vpis na izvide, za uporabo pri pregledih
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, spol, ZZZS številka, podjetje zaposlitve, obdobje zdravstvenega zavarovanja, status upokojenca, zdravnik pošiljatelj na pregled, zdravila ki mu jih predpišemo, višina, telesna teža, datumi predhodnjih obiskov, izdani izvidi, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Internistična ambulanta Vesna Vodopivec dr. med, ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori abmulante se nahajajo v Bolnišnici Sežana, Bolnišnica se zaklepa, prostori so dodatno zaklenjeni, podatki se hranijo v podatkovni zbirki Hipokrat podjetja List d.o.o., ki je kriptirana in zaklenjana z geslom in kartico, do katerega imata dostop samo višja medicinska sestra in zdravnik
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam