Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: K FORM D.O.O.
Sedež ali naslov: Godešič 100
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 1890662000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev - fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za obveščanje, za izstavljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka, e-mail naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ter v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.Računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, je varovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 29.9.2006 izdalo podjetje K FORM d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca oseb, ki niso v delovnem razmerju v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca zajema fizične osebe, ki niso zaposlene v družbi : najemodajalec ter druge fizične osebe, katerim družba odobri izplačilo v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za izdelavo najemnih pogodb , za statistična raziskovanja, za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, e-mail, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v podjetju, DURS,uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ter v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v katerem se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniški sistem, na katerem so shranjeni osebni podatki, je varovan z geslom. Postopki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so podrobneje opisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 29.9.2006 izdalo podjetje K FORM d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam