Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: N & N D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica heroja Lacka 66
Poštna številka: 2230
Kraj: Lenart
Matična številka: 5791081000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogod o zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, zaposlen za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja, računovodstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, sodišča, Davčni urad Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa podjetja zaklepajo, v delovnem času je zbirka dostopna pooblaščenim osebam. Zbirka se vodi ročno, v računalniškem sistemu je dostop do podatkov zaščiten z geslom pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O DENARNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju, prejemniki najemnin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poročanje zakonsko določenim ustanovam: DURS, ZPIZ, ZZZS, Center za socialno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, občina bivanja, bruto prejemek, plačani prispevki, akontacija dohodnine, obdobje izplačila oz. obdobje zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZPIZ, ZZZS, Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, v delovnem času je zbirka dostopna le pooblaščenim osebam. Zbirka se vodi ročno in računalniško - dostop imajo pooblaščene osebe s posebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki poslovno sodelujejo s podjetjem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za interno uporabo - izpis odprtih postavk, poročanje bankam za potrebe najetja bančnih posojil - terjatve oz. obveznosti podjetja,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stranki/poslovnem partnerju: ime in priimek oz. firma pravne osebe, stalno ali začasno bivališče oz. naslov pravne osebe, davčna številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: za potrebe podjetja, banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je zavarovana z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam