Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JANJA MODRIJAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRŽAŠKA CESTA 87 B
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON JANA, JANJA MODRIJAN S.P.
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA CESTA 087B
Poštna številka: 1370
Kraj: LOGATEC
Matična številka: 1326392000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naročanje strank, spremljanje poteka storitev in evidenca storitve zaradi postopka dela
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju prihajanja stranke
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, podatki o uporabi materijala in storitev, datum obiska
 • Uporabniki zbirke: zaposleni in pogodbeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.2.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zakona o varstvu osebnih podatkov: /.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pogodbenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic,šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, (ur tedensko), zavarovalna doba,oblika delovnega razmerja,invalid, ime drugega delodajalca,pri katerem je delavec zaposlen,ukvarjanje z dopolnilnim delom,datum sklenitve delovnega razmerja,datum prenehanja delovnega delovnega razmerja,razlog prenehanja delovnega razmerja,rdejavnost delodajalca,..
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis Podvratnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.2.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam