Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČIPO D.O.O., TRBOVLJE
Sedež ali naslov: ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 29
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 5577519000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,obveščanje kupcev o morebitnih napakah.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslova stalnega ali začasnega prebivališča,v primeru,da je kupec fizična oseba,ki samostojno opravlja dejavnost tudi naslov opravljanja dejavnosti in davčna številka,telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije,na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov,ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter račuanlniška oprema,ki služi za obdelavo osebnih podatkov,se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo se tudi v času,ko v njih ni zaposlenih.Poleg tega so prostori varovani z varnostnim sistemov.Zbirka osebnih podatkov,ki se nahaja na račuanlniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.Papirni nosilci osebnih podatkov,ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov,izpisi podatkov iz račuanlniške zbirke podatke,diskete,diski in drugi nosilci podatkov,se izven delovnega časa zaklepajo v omare.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se nepovezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam