Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEACOMM D.O.O.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 2a
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5868998000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakonao evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: Geacomm d.o.o., Ljubljanska cesta 2a, Koper
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo; del zbirke osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari- sefu. Podatki na elektronskih medijih so zavarovani z vstopnih geslom in so dosegljivi le osebam, katerim je geslo zaupano. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.12.2006 direktor družbe Geacomm.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapis podatkov o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig vsebuje nazive tistih uradnih evidenc ter javnih knjig, s katerimi se povezujejo osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov in kupcev storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost, pogodbeno razmerje, pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti trženja in zaračunavanja opravljenih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, telefonska številka, naslov bivališča
 • Uporabniki zbirke: Geacomm d.o.o., Ljubljanska cesta 2a, Koper
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v kateriha se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo; del zbirke osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni kovinski omari, podatki, ki so na elektronskih medijih so dostopni le zaposlenim osebam, katerim je bilo izročeno geslo za vstop v program, v katerem se vodi zbirka podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam