Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SAGO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O.
Sedež ali naslov: Jama 44
Poštna številka: 4211
Kraj: Mavčiče
Matična številka: 1716859001
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Seznam projektov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Investitor projekta, projektni vodja, odgovorna oseba projekta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pregled nad izvajanjem projektov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki o projektu: številka, leto, sklop, naziv, projektni vodja
 • Uporabniki zbirke: Re-plus d.o.o., Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa so prostori poslovne enote zaklenjeni, ključe vrat imajo le pooblaščene osebe. Vsi računalniki in pripradajoča oprema so izključeni. V delovnem času je dostop do podatkov omejen. Vsi podatki v listni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah, podatki na računalnikih so zaščiteni z geslom. Prostori so varovani s prisotnostjo zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb za potrebe izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, vrsta pogodbe, partnerjeva številka pogodbe, veljavnost pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Re-plus d.o.o., Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa so prostori poslovne enote zaklenjeni, ključe imajo le pooblaščene osebe. Vsi računalniki in pripadajoča oprema so izključeni. V delovnem času je dostop do podatkov omejen. Vsi podatki v listni oblik ise hranijo v zaklenjenih omarah, podatki na računalnikih so zaščiteni z geslom. Prostori so varovani s prisotnostjo zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o prejetih in izdanih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodska obdelava računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pošiljatelja, naslov pošiljatelja, datum prejema, datum knjiženja, datum dokumenta, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Re-plus d.o.o., Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa so prostori poslovne enote zaklenjeni, ključe vrat imajo le pooblaščene osebe. Vsi računalniki in pripadajoča oprema so izključeni. V delovnem času je dostop do podatkov omejen. Vsi podatki v listni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah, podatki na računalnikih so zaščiteni z geslom. Prostori so varovani s prisotnostjo zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam