Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: P&P D.O.O. BILJE
Sedež ali naslov: BILJE 135 C
Poštna številka: 5292
Kraj: RENČE
Matična številka: 5416612000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih,evidenca naročnikov, kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci, kupci, dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje računovodskih in kadrovskih evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv in naslov kupcev in dobaviteljev,ime in priimek,naslov,EMŠO,davčna številka,poklic,izobrazba,delovne naloge,
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v družbi v okviru delovnega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki v računalnikih, ki so zavarovani v skladu z pravilnikom o varstvu osebnih podatkov; pisni obliki se hranijo zavarovani v okviru fizičnega varovanja podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Viljem Peric, Bilje 135c,5292 Renče
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje računovodskih evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv, in naslov dobaviteljev, ime in priimek, nalov, davčno številko
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v družbi v okviru delovnega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki v računalnikih, ki so zavarovani v skladu s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov; pisni obliki se hranijo zavarovani v okviru fizičnega varovanja podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Viljem peric, Bilje 135c, 5292 Renče
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje računovodskih evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv in naslov kupcev,davčna številka
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v družbi v okviru delovnega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o kupcih so shranjeni v elektronski obliki v računalnikih, ki so zavarovani v skladu s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov; pisni obliki se hranijo zavarovani v okviru fizičnega varovanja podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Viljem Peric, Bilje 135c,5292 Renče
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam