Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jože Ule
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Prešernova cesta 1
Naziv ali firma: KUMPLAST, JOŽE ULE S.P.
Sedež ali naslov: Prešernova cesta 1
Poštna številka: 1410
Kraj: Zagorje ob Savi
Matična številka: 5994344000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca Kupcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci naših storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,za statistične obdelave,obveščanje kupcev o morebitnih novih ponudbah,pošiljanje vabil na nove dogodke,za telefonsko in pisno obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priiemk,naslov stalnega ali začasnega prebivališča.V primeru,da je kupec naših storitev fizična oseba,ki samostojno opravlja dejavnost tudi sedež opravljanja dejavnosti.Davčna številka,telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije,na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.Izpisi se hranijo v zaklenjenih omarah.Podatki o kupcih se nahajao v informacijski bazi podatkov vodeni v računalniku.Do baze podatkov je možen pristop samo s pomočjo ustreznih gesel.Ves objekt je daljinsko varovan z ustrezno varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka petega člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nočitvenih gostov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o spodbujanju razvoja turizma(Uradni list Republike Slovenije številka 2/04),Zakon o prijavi prebivališča,Zakon o prekrških(Uradni list Republike Slovenije številka 55/05-UPB2).Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe,ki prenočujejo v nastavitvenih sobah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave,segmentacije kupcev,obdelave preteklih nočitvenih obdobij,za telefonsko in pisno obevščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov stalnega ali začasnega prebivališča,rojstni podatki,številka osebnege dokumenta,državljanstvo,čas bivanja,EMŠO,davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pristojna policijska postaja,Davčni urad Republike Slovenije,na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajjo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo,zbirka osebnih podatkov,ki se vodi ročno,se hrani v zaklenjenih omarah.Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka petega člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam