Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VETERINA KAMNIK D.O.O.
Sedež ali naslov: Perovo 20
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 5958342000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kupci proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1. leto po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, rojstni podatki, EMŠO, davčna št., kraj rojstva državljanstvo, poklic, stalno prebivališče, delovna doba, oblika delovnega razmerja, zavarovalna doba, delovni čas
 • Uporabniki zbirke: Veterina Kamnik d.o.o, Računovodski servis Joži Hribar, zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v ognja varni omari ( sefu ). Pravilniko zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo zuradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ( / )
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam