Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Peter Hartman
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Glavni trg 17/b, 2000 Maribor
Naziv ali firma: ABAKS, PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE IN STORITVE, PETER HARTMAN S.P.
Sedež ali naslov: Glavni trg 17/b
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2101297000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank, poslovnih partnerjev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev poslovnih partnerjev in dobaviteljev, obligacijski zakon, pogodbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, poslovni partnerji in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Trženje, plačilo dobav in storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): Do poteka poslovnega odnosa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, -EMŠO;- ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - telefon, gsm, E pošta, - davčna številka, številka TRR, - državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, upravni organi in dr. organizacije, ki so za uporabo podatkov pooblaščene z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarna), se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njej ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 20. 12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prejetih in izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - stranke in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci oz pogodbeni partner, upravni organi in dr. organizacije, ki so za uporabo podatkov pooblaščene z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarna), se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njej ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 20. 12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam