Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JURIJ PREBIL
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POČEHOVA 25 B, 2000 MARIBOR
Naziv ali firma: TEHNOSTOR JURIJ PREBIL S.P.
Sedež ali naslov: POČEHOVA 25 B
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5701662000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba in usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja, ZZZS, ZPIS, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezave zbirk osebnih podatkov niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca osebnih podatkov o plačah in drugih prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun plač in drugih osebnih prejemkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priime, naslov prebivališča, občina prebivališča, številka osebnega računa, delovno razmerje, davčna številka, šifra davčnega urada, dejstvo ali je oseba davčni zavezanec ali nhe, vrsta obračuna, bruto izplačan znesek in drugi podatki za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja, ZPIs, ZZZS, Ministrstvo za finance, Uprava RS za javna plačila, AJPES, DURS, Statistični urad RS, Ministrstvo za obrambo, gasilske enote, sodišča, sindikati, banke, prejemniki preživnin, Zavarovalnice, upniki zaposlenih in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezave zbirk osebnih podatkov niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu in kolektivnih nezgodah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za priznavanje pravic iz naslova poškodb pri delu, za prijavo poškodb pri delu inšpekciji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča, občina prebivališča in drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave
 • Uporabniki zbirke: zzzs, zpis, inšpekcije, Zavarovalnice, in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov pravno podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezave zbirk osebnih podatkov niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojsktva, EMŠO, naziv delovnega mesta, sposobnost za opravljanje dela, omejitev pri delu, pogostost pregledov, naslov in občina prebivališča
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja, ZZZS, ZPIS in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov pravno podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezave zbirk osebnih podatkov niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in požarno varnost

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju in študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotavljanje usposobljenosti za varno delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov in občina prebivališča, EMŠO, spisek usposabljanj za varno delo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov pravno podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezave zbirk niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izplačevanja plač delavcem, nadomestil plač, stroškov dela, prispevkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, podatki o izrabi delovnega časa in drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje varovanih podatkov pravno podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezave zbirk niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju, obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje zaposlenih in premoženja podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dnevno brisanje - presnemavanje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek, slika
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezave zbirk niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam