Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RSH, RAČUNALNIŠKI SISTEMI HROVATIČ D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica 1.junija 3
Poštna številka: 1420
Kraj: Trbovlje
Matična številka: 1672851000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje računov,posredovanje kr
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov stalnega ali začasnega prebivališča,davčna številka,telefonska številka.V primeru,da je kupec fizična oseba,ki samostojno opravlja dejavnost tudi naslov opravljanja dejavnosti.V primeru,da gre za posredovanje kredita,še davčno številko,EMŠO,potrdilo delodajalca,plačilne liste(3 mesece),zaposlitev(določen ali nedoločen čas),čas zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije,banke in hranilnice.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v Zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo noslici osebnih podatkov,ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema,ki služi za obdelavo osebnih podatkov,se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo pa se tudi v času,ko v njih ni zaposlenih.Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.Zbirka podatkov,ki se nahaja na račaunalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje,kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje,za katero se posamezni podatki shranjujejo.Osebne podatke lahko obdeluje le oseba,ki jih je za obdelavo pooblastil direktor družbe in so navedena na seznamu,ki je priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujeo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam