Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RINA -INVENT D.O.O.
Sedež ali naslov: Slivna 2
Poštna številka: 1252
Kraj: Vače
Matična številka: 5397359000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročnik storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oz. do izpolnitve pogodbene obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika, davčna številka, telefonska številka-mobilni stacionarni, naslov elektronske pošte, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca odsotnosti iz dela-absentizmu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2.odstavek 10.člena in 11.člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlene osebe pri naročniku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje projekta sistematskega uvajanja postopkov za zmanjševanje bolniške odsotnosti in dvig motivacije
 • Rok hrambe (neobvezno): do tri dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, zaposlitev, razlog odsotnosti (bolezen, poškodba, nega ), navodila lečečega zdravnika
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe pogodbenega naročnika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v pisarni družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni delavci. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Po preteku treh dni se spis preda pooblaščeni osebi naročnika v skladu s določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstvka 5.člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam