Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): CVETKO KUPLENIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): CANKARJEVA ULICA 23, 8210 TREBNJE
Naziv ali firma: KUL - GRADBENA DELA CVETKO KUPLENIK S.P.
Sedež ali naslov: CANKARJEVA ULICA 023
Poštna številka: 8210
Kraj: TREBNJE
Matična številka: 1951645000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank-kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - stranke oz. kupci samostojnega podjetnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje računov, knjigovodske evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Do prostorov, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, ima dostop le samostojni podjetnik. Prostori se zaklepajo. Po elektronski pošti ne posredujemo osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 03.01.2007 izdal samostojni podjetnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam