Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SH D.O.O.
Sedež ali naslov: KRALJEVIČA MARKA ULICA 006
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1537504000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbena razmeja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno v elektronski obliki
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, št. otro za določanje letnih dopustov, EMŠO in davčna številka otrok, izobrazba, državljanstvo, poklic, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, delovna doba, čas trajanja zaposlitve, vzroki odpovedi zaposlitve, disciplinski ukrepi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerem imamo fizično dokumentacijo so izven delovnega časa zaklenjeni, sicer pa se kadrovska evidenca vodi računalniško in ima dostop samo pooblaščena oseba, katera dostopa s posebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam