Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Iztok Kotnik s.p
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg svobode 08
Naziv ali firma: MONTAŽA KOTNIK, IZTOK KOTNIK S.P.
Sedež ali naslov: Trg svobode 8
Poštna številka: 9250
Kraj: Gornja Radgona
Matična številka: 1794388000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih,

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Montaža Kotnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge v zakonu določene namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog delovnega razmerja, - podatki o plačah v bruto in neto zneskih, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, zavod za zdravstveno zavarovanje RS, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v zaklenjenem predalu ter omari v pisarni, ki je zaklenjena v času ko v njej ni pooblaščenih oseb. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o kupcih (fizičnih osebah)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci (fizične osebe) podjetja/končni kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, izvajanje dejavnosti, izvajanje dejavnosti, za druge v zakonu določene namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno prebivališče, objekt, kjer semontaža izvaja, tel. številka, e-mail
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so shranjeni v zaklenjenem predalu ter omari v pisarni, ki je zaklenjena v času ko v njej ni pooblaščenih oseb, dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam