Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ITALMACC PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE IN PROIZVODNJO, D.O.O.
Sedež ali naslov: KOSEŠKA CESTA 008
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5715504000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, ,naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, številka tekočega računa, poklic, izobrazba, stonja izobrazbe, naziv delovnega mesta, delovne naloge, strokovna usposobljenost, delovni čas, delovna doba, vrsta zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog za prenehanje delovnega razmerja, podatki o vzdrževanih družinskih članih.
 • Uporabniki zbirke: Italmacc d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi, ko v njih ni nobenega od zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v personalnih mapah) se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Dostop do osebnih podatkov imata le direktor in delavka zadolžena za obračun plač. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.1.2007 izdal Italmacc.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam