Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOLLAR D.O.O.
Sedež ali naslov: Breznikova 15
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 5399769000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, preimek, EMŠO, davčna številka, delovna doba, kraj rojstva, poklic, izobrazba, bančni račun, družinsko stanje, državljanstvo, telefonske številke, konfekcijske številke
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZIPZ Slovenije, DURS, sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zavarovani v skladu s pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 28.12.2006 sprejel direktor družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam