Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): URŠKA ŽBONTAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GOLNIŠKA 105
Naziv ali firma: LEKARNA MLAKA, ŽBONTAR URŠKA, MR. PH.
Sedež ali naslov: GOLNIŠKA 105
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1232622000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA RECEPTOV IZDANIH ZDRAVIL INFORMATIZIRANA ZBIRKA O IZDANIH ZDRAVILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, ZAKON O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI, PRAVILNIK O OPRAVLJANJU LEK.DEJ.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI, KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA, PREDPISANA NA RP
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno): GLEDE NA ZAKON IN VRSTO PODATKA IN V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): OMEJITEV NA ZAHTEVO PACIENTA V VPISANE PODATKE NA KZZ O PREJETIH ZDRAVILIH
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, NASLOV, ZZZS ŠTEVILKA, REG.ŠT., PODLAGA ZAVAROVANJA, ŠIFRA ZAVAROVANJA, POLICA DODATNEGA ZAVAROVANJA IN NJENA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA IZBRANEGA ZDRAVNIKA, ŠIFRA IN KOLIČINA PREDPISANEGA ZRDAVILA NA RP
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, VZAJEMNA D.V.Z., ADRIATICSLOVENIJA D.D., TRIGLAV ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA D.D., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE ZBIRKE HRANIJO SO VAROVANI V SKLADU Z ZVOP1 IN INTERNIM PRAVILNIKOM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam