Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDIMANUS, MANUALNA TERAPIJA IN FIZIOTERAPIJA, D.O.O.
Sedež ali naslov: Vodnikova cesta 84
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2148790000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje...
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon,EMŠO, kraj rojstva, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo porabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, v ognjevarni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 03.01.2007 izdal Medimanus d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Branka Slakan Jakovljević, Vodnikova cesta 84, 1000 Ljubljana, matična številka 2148790
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam