Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PISANC D.O.O. GORENJA VAS
Sedež ali naslov: Suša 7
Poštna številka: 4224
Kraj: Gorenja vas
Matična številka: 5789524000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o osebah, ki niso v delovnem razmerju v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki opravljajo občasna dela, zunanji izvajalci po avtorskih pogodbah in delovršnih pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, DŠ,EMŠO, državljanstvo, poklic, izobrazba, naziv šole, program in smer ter letnik šolanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v podjetju, pooblaščeno podjetje, ki opravlja računovodske storitve, študentski servis, DURS, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniki, na katerih se nahajajo zbirke so varovani z geslom, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Izplačila fizičnim osebam-najemnina

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, DŠ, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v podjetju; podjetje, ki opravlja za nas računovodske storitve; DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniki, na katerih se nahajajo zbirke, so varovani z geslom, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih (fizične osebe)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izstavljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, DŠ, telefonska številka, transakcijski račun, e-mail naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci našega podjetja, pooblaščeni računovodski servis, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in dokumentacija vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniki, na katerih se nahajajo zbirke, so varovani z geslom, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam