Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INFOND HOLDING, FINANČNA DRUŽBA D.D.
Sedež ali naslov: Titova cesta 2 A
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1722590000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Seznam oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uprava, zaposleni, člani nadzornega sveta, pogodbeni partnerji, kvalificirani vlagatelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in nadzor pretoka notranjih informacij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, stalno in začasno bivališče, redna zaposlitev, delovne, poklicne ali druge naloge, pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge, razlog uvrstitve na seznam, vrsta notranje informacije, datum dostopa do notranje informacije, način in nivo dostopa, datum pisne seznanitve osebe, datum prenehanja dostopa do notranje informacije
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Določeno v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne povezujejo se z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pogodb s poslovnimi partnerji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni partnerji (kupci ali prodajalci vrednostnih papirjev, izvajalci storitev)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe urejanja pogodbenih pravic in obveznosti in izvajanja dejavnosti družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, strokovna izobrazba, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalcev osebnih podatkov, član KDD
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam