Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LACUNA D.O.O.
Sedež ali naslov: Brnčičeva ul. 13
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2195313000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov in partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja, dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje in kontakt z obstoječimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto v podjetju, službena tel. številka in službena e-pošta
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani, zbirke podatkov so izključno elektronske in so varovane z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje os. podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 21.10.2006 izdala družba Lacuna d.o.o. in podpisal prokurist podjetja, Klemen Lenič
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke os. podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam