Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Škofjeloška cesta 6
Naziv ali firma: SAVA, družba za upravljanje in financiranje d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5111358
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Usposabljanje zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi SAVA d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnega dela zaposlenih in izvajanje predpisov o varstvu in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (vir - 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu) Podatki o delavcu: Ime in priimek, datum rojstva, poklic, ki ga opravlja oziroma delovno mesto, datum usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: - strokovna služba varstva pri delu - TPEV, Sava MEdical in storitve d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj - kadrovska služba - po potrebi - zavarovalnice, odvetniške službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se nahajajo v strokovni službi TPEV - prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani z avtomatskim sistemom za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Vhod na varovano območje je fizično nadzorovan in z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zdravstvenih pregledov, Napotnica za usmerjeni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi SAVA d.d., ki so razporejeni na delovna mesta, kjer je z oceno tveganja določen obdobni zdravstveni pregled. Podatki se vodijo v strokovni službi TPEV (tehnično, požarno, ekološko varstvo)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ugotavljanja zdravja zaposlenih na delovnih mestih ter zaradi izvajanja predpisov s področja zdravja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (vir - Prijava nezgode pri delu (IRSD), Prijava poškodbe pri deli - ER 8) Podatki o delavcu: Ime in priimek, EMŠO, naslov (kraj, ulica, številka, poštna številka), izobrazba, poklic, zaposlen pri delodajalcu od dne, naziv in koda delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: - strokovna služba varstva pri delu - TPEV, Sava MEdical in storitve d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj - kadrovska služba - pooblaščeni zdravnik - po potrebi - zavarovalnice, odvetniške službe, sodišča, inšpekcija RS za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se nahajajo v strokovni službi TPEV - prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani z avtomatskim sistemom za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Vhod na varovano območje je fizično nadzorovan in z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi SAVA d.d., ki so se poškodovali pri delu ali na/iz dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (vir - Prijava nezgode pri delu (IRSD), Prijava poškodbe pri delu - ER 8) Podatki o delavcu: - ime in priimek poškodovanega delavca, spol, datum rojstva, EMŠO, državljanjstvo, stalno prebivališče, zakonski stan - zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, število ur zaposlitve - poklic, ki ga opravlja, šolska izobrazba delavca - koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan Podatki o nezgodi: - datum prijave, datum nezgode, ura nezgode - kraj nezgode - vrsta poškodbe - oblika poškodbe, poškodovani del telesa - delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode - vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj - kratek opis nezgode - ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež - interno raziskavo je oziroma jo bo opravil - podatki o neposrednem vodji - podatki o očividcu
 • Uporabniki zbirke: -strokovna služba varstva pri delu – TPEV (tehnično, požarno, ekološko varstvo), Sava Medical in storitve d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj - kadrovska služba - osebni zdravnik - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - po potrebi – zavarovalnice, odvetniške službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se nahajajo strokovni službi TPEV– prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani z avtomatskim sistemom za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Vhod na varovano območje je fizično nadzorovan in z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam