Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANDREJKA PIRIH
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DIJAŠKA 2
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON ZIG-ZAG, ANDREJKA PIRIH S.P.
Sedež ali naslov: DIJAŠKA 2
Poštna številka: 5220
Kraj: TOLMIN
Matična številka: 1425692000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izvajanja pogodb o zaposlitvi in za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Za potrebe statističnih analiz-identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,datum rojstva,naslov stalnega bivališča,delovno mesto,datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja,datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: -Andrejka Pirih s.p., -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(Uradni list,86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 14.12.2006.Varovani prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov,strojna inprogramska oprema,so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi,ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.Pisarne so stalno pod nadzorom zaposlenih,ki v njih delajo.Ob odsotnosti zaposleni pisarno zaklene.Ključi se hranijo pri pooblaščenih osebah,ki so določene z internim pravilnikom.Omare in mize z nosilci osebnih podatkov so po končanem delu zaklenjene,ključi pa se hranijo skladno z internim pravilnikom.Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov so natančno določeni z internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami..
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in za urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, izobrazba, poklic, delovno mesto, kraj in datum zdravniškega pregleda, številka zdravniškega spričevala; podatki o zdravstvenem stanju: izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto z omejitvami, začasno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto, trajno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno.
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica Andrejka Pirih, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovani prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pisarne so stalno pod nadzorom zaposlenih, ki v njih delajo. Ob odsotnosti zaposleni pisarno zaklene. Ključi se hranijo pri pooblaščenih osebah, ki so določene z internim pravilnikom. Omare in mize z nosilci osebnih podatkov so po končanem delu zaklenjene, ključi pa se hranijo skladno z internim pravilnikom. Ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov so natančno določeni z internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam