Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GIRON D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Ob studencu 5
Poštna številka: 1260
Kraj: Ljubljana - Polje
Matična številka: 1363204000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Giron d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, EMŠO poklic,izobrazba delovne naloge, zavarovalna doba, delovni čas,plača
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Davčna uprava, ZPIZ,ZZZS, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumenti so shranjeni v zakljenjenih omarah, dostop do rač. podatkov je zavarovan s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki niso povezani z nikomer
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju, ustanovitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek,bivališče, EMŠO, davčna št.,izobrazba, strokovna usposobljenost, zadolžitve, delovni čas zavarovalna doba ,oblika zaposlitve, zakonski stan, otroci
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: ZZZS, ZPIS,zdravstvena zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se ne iznašajo iz države
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.člena odstavka 5.clena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam