Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: QUO VADIS D.O.O.
Sedež ali naslov: Vodnikova 130
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5670802000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank in udeležencev turističnih potovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke družbe QUO VADIS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za arhiv strank in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, naslov, številka osebnega dokumenta, EMŠO, davčna številka, telefonske številke, elektronski naslov, naziv (gospod, gospa, otrok), podatki, ki so potrebni za izvedbo samega potovanja
 • Uporabniki zbirke: Glede na vsebino storitve: zavarovalne družbe, hoteli, konzulati
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba QUO VADIS d.o.o. varuje zbirko osebnih podatkov v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov družbe QUO VADIS d.o.o. se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam