Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Minka Šmid
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Racovnik 029
Naziv ali firma: PATRONAŽNO VARSTVO MINKA ŠMID
Sedež ali naslov: Racovnik 029
Poštna številka: 4228
Kraj: Železniki
Matična številka: 0706956000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Neobvezno.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki varovanci) na območju občine Železniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, konitinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine (dojenček, nosečnica, otročnica, starostnik, kronični bolnik)
 • Uporabniki zbirke: Patronažno varstvo Minka Šmid, ZZZS, Zbornicazdravstvene in babiške nege Slovenije, MInistrstvo za zdravje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obvezni zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam