Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ALEKSANDER KUS S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 22
Naziv ali firma: ALEKS AVTOHLADILNIKI, ALEKSANDER KUS S.P.
Sedež ali naslov: ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 22
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 3085961000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poslovnih partnerjih (kupcih in dobaviteljih)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji: dobavitelji in kupci - plačilni promet, knjigovodstvo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki te evidence se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe dejavnosti trženja in plačilnega prometa samostojnega podjetnika Aleksandra Kusa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv oz. priimek in ime • naslov • EMŠO • država • transakcijski račun (dobavitelji) • ID za DDV ali davčna številka • standardna klasifikacija dejavnosti • SKIS • matična številka
 • Uporabniki zbirke: Aleksander Kus s.p., Vitago d.o.o., finančno računovodski inženiring, Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev poslovnega partnerja ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov ima le samostojni podjetnik in pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel samostojni podjetnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam