Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALCU D.O.O.
Sedež ali naslov: Fajfarjeva 7
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 5456959000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen zakona o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, preimek, davčna številka, EMŠO, naslov, družinsko stanje, poklic, izobrazba, delovna doba, kraj rojstva, državljanstvo, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Sodišča, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: po pravilniku po varovanju osebnih in zaupnih podatkov, ki ga je dne 28.12.2006 sprejel direktor podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam